Rossana Pettersén

CBT terapeut och Psykolog (legitimerad i Peru)

Svensk, engelsk, och spansktaladnde terapeut 

Rossana Pettersén är en CBT terapeut och Psykolog (legitimerad i Peru) som har en masterexamen i självmordsprevention och doktorsexamen i medicinsk vetenskap från Karolinska Institutet. Hon har undervisat vid universitetet, varit talare vid internationella psykologi konferenser och har utfört och publicerat vetenskaplig forskning inom området traumatisk sorg.

Hon arbetar med individer med olika villkor, inklusive depression, ångest, överväldigande stress, meningsförlust i livet, psykiskt trauma, interpersonella svårigheter, problem med utvandring och sorg. Sorg förstod inte bara som förlusten av en älskad men någon annan signifikant typ av förlust (hälsa, emigration, relationer, nedbrytningar på jobbet, etc.).

Hennes arbete är integrerat med kognitiv-beteendeterapi och psykodynamisk terapi som erbjuder skräddarsydda behandlingar till sina klienter. Efter att ha utbildats av Jon Kabat-Zinn kan hon också inkludera Mindfulness-baserad terapi.

Hon ser psykoterapi som en växande erfarenhet som inte bara främjar symptomreduktion men som också ökar hennes klienters personliga hanteringsförmåga, multiplicerar sina områden av styrka och hjälper dem att uppnå sina mål i livet.