Alba Reverte

Certifierad professionell coach

Engelska, spanska, svenska och katalansktalande coach

Alba är en Certifierad Professionell Coach av International Coach Federation (ICF) för att arbeta med par / relationer, individer och grupper. Hon är också utbildad i Positive Intelligence (Mental Fitness).

Alba coachar par och individer i ämnen relaterade till mångkulturella relationer, att bo utomlands och återvända samt arbete och föräldraskap utomlands, som till exempel:

– Förhållande och familjekonflikter

– Kulturell chock och brist på stödsystem

– Självsabotage, förhalning, känsla av att ha ”fastnat”

– Återgå till arbete samt karriärövergångar

– Identitetsfrågor, isolering, stress, förvirring, press, demotivation

Hon anpassar varje session för att hjälpa sina klienter att få klarhet i sin nuvarande situation, öka deras medvetenhet, övervinna rädslor och blockeringar, osäkerhet och begränsande tankar så att de kan vidta bemyndigade och hållbara åtgärder för att uppnå sina mål.

Alba arbetar också med klienter som har slutfört terapi och vill arbeta med sina mål framåt. I vissa fall, och med terapeutens medgivande, arbetar Alba även med klienter som genomgår aktuell terapi där coachning ses som ett värdefullt tillskott till det terapeutiska arbetet.

Alba kommer från Barcelona (Spanien) och har bott som expat med sin mångkulturella familj i över 17 år. Innan Alba blev en heltidscoach utövade Alba som jurist i över tio år och har också arbetat i flera internationella företag som internrevisor och managementkonsult.