Alba Reverte

Certifierad Professionell Coach (ICF PCC) och KBT Samtalsterapeut
specialiserad i par och relationsterapi, mental fitness och karriärutveckling

Engelska, spanska, svenska och katalanska

Alba är en Certifierad Professionell Coach av International Coaching Federation (ICF), PCC ackrediterad, och KBT (Kognitiv Beteendeterapi) samtalsterapeut med inriktning på par och relationsterapi, mental fitness och karriärutveckling.

Med fokus på mångkulturella relationer, expatriates livssituationer, och repatriering erbjuder Alba omfattande stöd till individer, par och andra relationer som står inför olika utmaningar, inklusive:
– Konflikter inom relationer och familjer
– Kulturell chock och brist på stödsystem
– Återvändande till arbete och karriärutveckling
– Executive coachning
– Själv-sabotage, uppskjutande, känsla av att vara ”fast”
– Identitetsfrågor, isolering, stress, förvirring, press, bristande motivation

Alba skräddarsyr varje samtal för att hjälpa sina klienter att få klarhet om sin nuvarande situation, öka sin självmedvetenhet och övervinna rädslor, osäkerheter och begränsande tankesätt. Genom detta personliga tillvägagångssätt befäster hon för både individer, par och andra relationer att ta långsiktiga och syftesfulla åtgärder för att uppnå sina mål.

Ursprungligen från Barcelona (Spanien) har Alba över 20 års erfarenhet av att vara expatriate, då hon har bott i flera länder tillsammans med sin mångkulturella familj. Innan hon blev heltidscoach och terapeut jobbade Alba som jurist i över tio år och har också arbetat i flera internationella företag som internrevisor och managementkonsult.