Alba Reverte

Certifierad Professionell Coach, ICF PCC
Certifierad Samtalsterapeut inriktning CBT, TA och Mental Träning

Engelska, spanska, svenska och katalansktalande samtalsterapeut och coach

Alba är Certifierad Professionell Coach av International Coaching Federation (ICF), PCC legitimerad, samt Certifierad Samtalsterapeut inriktning KBT (Kognitiv beteendeterapi), TA (Transaktionsanalys) och Mental Träning.

Alba erbjuder terapi och coachning till par och individer i ämnen relaterade till mångkulturella relationer, att bo utomlands och återvända samt arbete och föräldraskap utomlands, som till exempel:

– Förhållande och familjekonflikter
– Kulturell chock och brist på stödsystem
– Självsabotage, förhalning, känsla av att ha ”fastnat”
– Återgå till arbete samt karriärövergångar
– Identitetsfrågor, isolering, stress, förvirring, press, bristande motivation

Hon anpassar varje session för att hjälpa sina klienter att få klarhet i sin nuvarande situation, öka deras medvetenhet, övervinna rädslor och blockeringar, osäkerhet och begränsande tankar så att de kan vidta bemyndigade och hållbara åtgärder för att uppnå sina mål.

Alba kommer från Barcelona (Spanien) och har bott som expat med sin mångkulturella familj i över 18 år. Innan Alba blev en heltidscoach och terapeut utövade Alba som jurist i över tio år och har också arbetat i flera internationella företag som internrevisor och managementkonsult.