Eva-Lena Knutsson

Certifierad psykosyntesterapeut och coach för individer, par- och relationer
Svensk och engelsktalande terapeut

Eva-Lena Knutsson är certifierad psykosyntesterapeut och coach från Huma Nova.

Hon är certifierad sjukgymnast med tio års erfarenhet av att arbeta med patienter som har problem med smärta och stressrelaterade problem.

Hon välkomnar enskilda klienter och par i terapi på både svenska och engelska.

Psykosyntes är en transpersonlig form av psykologi med en helhetssyn och en psykodynamisk bas. Från psykosyntespalettens verktyg anpassar hon sessionerna för att passa varje enskild klient med hjälp av tekniker från CBT, ACT, Imago-terapi, Mindfulness, Guidad meditation, Gestalt och icke-våldskommunikation.

Från sitt sjukgymnastyrke kan hon använda kunskapar som Basal Kroppskännedom, BK och fysisk spänningsreduktion och olika tekniker för att få en mer fritt flödande andning som hjälp för sina klienter i terapi.

Hon har en stark tro på varje enskild persons kreativitet, inre styrka och förmåga att läka och utvecklas.