Vill du göra en liten insats som bidrar till integration?

Just nu söker vi tre svenskar som vill möta sex utländska medborgare, som har valt att bosätta sig i Sverige, för ett kulturellt utbyte.

Vi hade en workshop i november, som hette Bringing People Together, där syftet var att hjälpa utländska (eller internationella) människor att bygga ett nytt nätverk av vänner här i Sverige. Vi förstår att det kan vara oerhört utmanande och ibland isolerande att behöva gå igenom en sån process. Behovet av acceptans och tillhörighet följer oss genom hela livet. De som var med i vår workshop kände en stark tillhörighet i gruppen och ville fortsätta ha kontakt samt att vi ska ha ett uppföljningsmöte.

En idé var att bjuda in svenskar som kan hjälpa till med integration. Många inflyttade upplever att det är svårt att navigera sociala koder och normer när de kommer till Sverige. Vi tänkte att de får berätta om deras upplevelser och diskutera med en grupp svenskar för att bättre förstå det sociala samspelet i Sverige.

Hör gärna av er om ni är intresserade!

Datum: 4 februari
Tid: 14:30
Plats: Turning Point, Sigtunagatan 4
Terapeuter: Veronica Lax & Alba Reverté
Kostnad: Gratis och vi bjuder på fika
Mejla oss på: info@turning-point.se